Onze Collectie

overons
De moderne keuken in de middelste prijsklasse met een uitgesproken goede verhouding van prijs en kwaliteit. Dat zijn de succeskenmerken van Ballerina.

Ballerina staat voor….
• Goede verhouding van prijs en kwaliteit
• Actueel, compact programma
• Creatief design, uitstekende technische uitvoering
• Goedgekeurde kwaliteit, kwaliteitszorgsysteem overeenkomstig EN ISO 9001
• Continue optimalisering van de producten aan de hand van milieu-aspecten